Hoe werkt het?

Iedereen heeft recht op vrije tijd. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil drempels wegwerken zodat iedereen met een beperkt inkomen kan deelnemen aan culturele, jeugd- en sportactiviteiten. We richten ons hierbij niet enkel op de financiële drempels, maar ook op psychosociale en praktische drempels.

Hoe doen we dit?

 • We nemen zelf een deel van de kostprijs van vrijetijdsactiviteiten op ons: lidgeld, toegangsticket, vervoer en zelfs de babysit
 • We onderhandelen met vrijetijdsaanbieders om evenementen betaalbaar aan te bieden aan mensen met een beperkt budget
 • We ondersteunen lokale armoede-organisaties in werken rond vrije tijd
 • We delen onze expertise met vrijetijdsaanbieders zodat zij hun aanbod maximaal kunnen afstemmen op kwetsbare mensen

Alle info vind je terug in onze praktische gids en spelregels. Hieronder geven we een beknopt overzicht van onze werking.

Financiële ondersteuning

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet totaal kosteloos maken. We komen voor maximaal 80% tussen in de deelnameprijs. Deelnemen aan vrije tijd kost meer dan enkel het toegangskaartje. Daarom komt het Fonds ook tussen in de vervoersonkosten, reservatiekosten, verzekering en erkende babysit. Bij een begeleid bezoek worden ook de onkosten voor de (audio)gids en/of workshop vergoed.  

Vrijetijdsaanbod

Vast aanbod
Het Fonds biedt een vast aanbod van activiteiten aan. Dit zijn activiteiten waarvoor het Fonds democratische prijzen onderhandelt met zowel commerciële als gesubsidieerde vrijetijdsaanbieders. Daarom vind je in ons vaste aanbod tal van grote festivals, concerten, musicals, musea, theatervoorstellingen, comedy en nog veel meer!
Iedere lidorganisatie van het fonds kan namens mensen met een beperkt inkomen tickets bestellen voor activiteiten uit het vaste aanbod. Bovendien kun je ook altijd een vervoerstussenkomst aanvragen. Bekijk hier het vaste aanbod. Een paar keer per jaar bundelen we het vaste aanbod in onze Fondsgids. Nieuwe en last-minute aanbiedingen vind je in onze nieuwsbrief die maandelijks de deur uit gaat.

Zelfgekozen activiteiten
Sociale organisaties kunnen voor mensen die wonen in een stad of gemeente zonder lokaal netwerk ook tussenkomsten aanvragen voor zelfgekozen activiteiten. Jeugd- Sport en culturele activiteiten komen hiervoor in aanmerking als ze niet commercieel zijn en doorgaan in Vlaanderen of Brussel. Dit kunnen zowel activiteiten binnen als buiten de eigen gemeente zijn. Zelfgekozen activiteiten kan je op de website aanvragen eens je aangemeld bent.

Enkele vuistregels:

 • Bij de zelfgekozen activiteiten dien je eerst zelf de 100% te betalen, na het binnen brengen van bewijzen, krijg je 80% terugbetaald. Voor het vervoer krijg je 60% terugbetaald (zowel openbaar, als privé vervoer). De terugbetalingen gebeuren wekelijks.
 • Eigen activiteiten komen niet in aanmerking. Enkele voorbeelden: een toneelgroep die komt optreden op jullie jaarlijks feest, een muziekoptreden op je buurtfeest, een knutselactiviteit van de jongerenwerking…
 • Materiaal wordt niet terugbetaald.
 • Activiteiten die in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie staan, kan je niet bij het Fonds aanvragen.
 • Je kan zowel voor groepsuitstappen als individuele uitstappen een aanvraag indienen. Een gezin dat naar een museum wil? De zoon wil gaan voetballen? Geen probleem: als organisatie kan je een aanvraag indienden voor deze individuele vrijetijdsvragen.
 • Mensen in armoede mogen hun compagnons meenemen op een vrijetijdsuitstap. De compagnons vallen mee onder de regels van het Fonds. Je moet wel oog hebben voor evenwicht: er mogen niet meer mensen zonder armoede ervaring mee gaan dan mensen in armoede.
   

Inhoudelijke ondersteuning

Infosessies
We organiseren elk jaar in elke provincie twee infosessies. Hierop geven we meer uitleg over onze werking en de website. Uiteraard komen we ook graag bij je langs op aanvraag.

Het grote vrijetijdsspel
Het grote vrijetijdsspel is een spel dat we ontwikkeld hebben om stil te staan bij drempels rond vrijetijdsbesteding. We komen graag dit spel gratis spelen in jouw organisatie onder onze begeleiding. Interesse? Mail ons, en we maken een afspraak.

Fondsontmoetingsmomenten
Maandelijks organiseren we een ontmoetingsmoment tussen onze lidorganisaties en hun leden en een vrijetijdsaanbieder uit ons vaste aanbod. Bekijk onze agenda en blijf op de hoogte!

Inspraakmomenten
We organiseren regelmatig een inspraakmoment waarop onze lidorganisaties en hun leden suggesties kunnen doen voor ons vaste bovenlokale aanbod.
 

 

Home Home Hoe werkt het?