Voor wie?

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt voor mensen in armoede. We werken daarvoor samen met lokale, sociale welzijnsorganisaties. Deze organisaties bieden namens mensen met een beperkt inkomen aanvragen voor tussenkomsten in. Hier lees je welke organisaties in aanmerking komen voor zo’n lidmaatschap, welke mensen in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst en we geven een woordje uitleg over de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie:

Criteria voor lidorganisaties:

Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten kost (veel) geld. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie helpt mensen met een beperkt inkomen om over de financiële drempel te stappen. Maar de financiële drempel is niet de enige drempel die we moeten wegwerken. Daarom vinden wij het even belangrijk om praktische en psychosociale drempels te verlagen. Dit doen we onder meer met de hulp van onze lidorganisaties. Zij maken hun mensen warm om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Want iedereen heeft recht op vrije tijd!

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is een ledenorganisatie. Dat betekent dat sociale welzijnsorganisaties kosteloos lid van ons kunnen worden. Vanaf het moment dat jouw organisatie lid is, kun je aanvragen voor financiële tussenkomsten indienen. Voorwaarde voor lidmaatschap is dat de doelgroep van jouw organisatie voor minimaal 50% bestaat uit mensen met een beperkt inkomen. Nb. Overheidsdiensten (bijvoorbeeld het OCMW of de jeugddienst) komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid (en vaak eigen middelen) om de financiële drempel voor mensen in armoede te verlagen.

Voorbeelden van lidorganisaties: Rap op Stap-kantoren, Welzijnsschakels, buurtwerkingen (Samenlevingsopbouw), Verenigingen waar armen het woord nemen, zelforganisaties, bijzondere jeugdzorg, centra voor basiseducatie…

 

Wie komt in aanmerking voor een tussenkomst?

De beoordeling van wie in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Fonds is de verantwoordelijkheid van onze lidorganisaties. Zij hebben een vertrouwensband met mensen in armoede. Daarom zijn onze lidorganisaties het best geplaatst om te bepalen wie in aanmerking komt voor een tussenkomst: zij kennen de (financiële) situatie van hun mensen het best.

Enkele richtlijnen die lidorganisaties in acht kunnen nemen: het recht op een verhoogde tegemoetkoming, leven onder de Europese armoedegrens en/of in schuldhulpverlening zitten.

 

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie in jouw stad/gemeente?

Vanaf januari 2008 kunnen alle gemeenten in Vlaanderen via het Participatiedecreet middelen ontvangen om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. De voorwaarde is duidelijk: plaatselijk een lokaal kortingssysteem voor mensen in armoede opstarten. Dit lokaal kortingssysteem wordt vormgegeven door de stad of gemeente, het OCMW en lokale organisaties die mensen in armoede als doelgroep hebben. Alle informatie over lokale netwerken vrijetijdsparticipatie vind je op de website van Demos vzw.

Hier vind je een lijst van gemeenten en steden met een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

Voor inwoners van steden en gemeenten met een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kunnen lidorganisaties enkel een beroep doen op het vaste aanbod van het Fonds.

Voor inwoners van steden en gemeenten zonder lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kun je naast ons vaste aanbod ook zelfgekozen, niet-commerciële activiteiten aanvragen (tot een bepaald bedrag).

Je vindt alle informatie in onze praktische spelregels.

Lid worden? Dat kan hier!

Home Home Voor wie?