Inspirerende praktijken

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie biedt, naast financiële ondersteuning, inhoudelijke ondersteuning aan sociale organisaties en vrijetijdspartners. Op deze pagina vind je alvast inspirerende voorbeelden/publicaties rond vrijetijdsparticipatie voor mensen met een beperkt inkomen.

Infosessies over het Fonds

Meer uitleg nodig over de werking van het Fonds? Caroline of Irene komen graag naar jouw organisatie om onze werking toe te lichten. Maak een afspraak via dit formulier.


Fondsontmoetingsmomenten

Een Fondsontmoetingsmoment is een kennismaking met het vaste aanbod voor begeleiders, vrijwilligers, leden en compagnons van onze lidorganisaties. Doel is een kennismaking met de publiekswerking: welke mogelijkheden op maat kunnen jullie samen uitwerken voor jullie doelgroep? 
Hieronder vind je de verslagen van de voorbije ontmoetingsmomenten:

Interesse? Hou onze agenda in het oog voor de volgende ontmoetingsmomenten!


Het Grote Vrijetijdsspel

We komen het Grote Vrijetijdsspel graag in jouw organisatie begeleiden. Maak hier een afspraak!


De boer op met vrije tijd

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede zit de laatste jaren in de lift. Wat vroeger een extraatje in de marge was, is nu voor vele organisaties en beleidsmakers een wezenlijk onderdeel van armoedebestrijding. Verschillende organisaties, zoals het Fonds Vrijetijdsparticipatie, proberen vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te stimuleren. Maar uit onderzoek blijkt dat daarbij hoofdzakelijk armoedeorganisaties in stedelijke gebieden worden bereikt. Armoedeorganisaties in meer landelijke gebieden hebben te kampen met een aantal bijkomende hindernissen. Om daar een oplossing voor te zoeken, zette het Fonds Vrijetijdsparticipatie enkele proefprojecten op. Deze projecten levereden modelpraktijken, tips, voorbeelden en methodieken op, die nu gebundeld zijn in een boekje waarmee je als vrijwilliger aan de slag kunt in je eigen organisatie. Je kunt dit boekje hier downloaden.


Praatplaten Vrijetijdsparticipatie

Om te polsen naar interesses van mensen, maar ook om drempels en uitdagingen op te sporen, kun je gebruik maken van 'praatplaten'. Dat zijn papieren met een collage van enkele mogelijke activiteiten en problemen die mensen kunnen ervaren bij vrijetijdsparticipatie. De platen vormen een aanknopingspunt om een gesprek op te starten. Mensen kunnen eerst voor zichzelf omcirkelen wat ze graag doen in hun vrije tijd. Hier vind je al enkele voorbeelden van dergelijke praatplaten.

  • download hier de praatplaat over mogelijke vrijetijdsactiviteiten
  • download hier de praatplaat over problemen rond vrijetijdsparticipatie

Wij blijven niet in de kou staan

De verenigingen die in deze publicatie hun verhaal brengen zijn actief binnen de ‘overleggroep cultuur’ van het Netwerk tegen Armoede. Mensen in armoede buigen zich hier al jaren samen over thema’s als de vrijetijdskaart, de sociaal-artistieke projecten en andere beleidsmaatregelen inzake vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Zij formuleren beleidsadviezen en gaan het overleg aan met de overheid. De kern van cultuur- en vrijetijdsparticipatie bestaat echter niet uit het schrijven van beleidsnota’s, maar uit genieten, proeven, juichen, supporteren, kennismaken, ontdekken, applaudisseren, huilen en lachen. Daarom willen zij met veel foto’s, citaten en verhalen tonen hoe mensen in armoede cultuur en vrije tijd beleven. We hopen hiermee het hart van de cultuuraanbieders (nog meer) te openen voor mensen in armoede, en hen te inspireren met projecten en kleine tips. Hier kan je het boekje ‘Wij blijven niet in de kou staan’ downloaden.

Home Inspirerende praktijken