AANVRAGENSTOP zelfgekozen activiteiten

Datum: 29/10/2018

Hierbij willen we je ervan op de hoogte brengen dat het volledige Fonds-budget voor zelfgekozen activiteiten in 2018 opgebruikt is. Er geldt tot en met het einde van dit jaar een aanvragenstop.

Aanvragen voor zelfgekozen activiteiten kan je, voor inwoners van steden en gemeenten zonder lokaal netwerk, weer indienen vanaf 3 januari 2019. Let op: lidmaatschappen 2018-2019 komen dan niet meer in aanmerking, lidmaatschappen die gaan over de periode 2019-2020 wél.

Budget 2019
Het budget voor zelfgekozen activiteiten in 2019 kunnen wij nog niet bepalen. Dit hangt af van hoeveel nieuwe lokale netwerken vrijetijdsparticipatie er mogen opstarten op 1 januari. De subsidie die vanaf dan naar de lokale besturen gaat, wordt bij ons in mindering gebracht op het totale budget voor zelfgekozen activiteiten. Hier geldt dus: probeer zo vroeg mogelijk in 2019 je aanvragen in te dienen.

Let op: 2019 is het laatste jaar waarin je zelfgekozen activiteiten kunt aanvragen. Vanaf 2020 stopt deze soort tussenkomst volledig en worden wij een Fonds voor bovenlokaal vrijetijdsaanbod, zoals de evenementen die je nu van ons gewend bent.

Een extra woordje uitleg
De bedragen die wij jaarlijks beschikbaar stellen per stad/gemeente zijn niet gegarandeerd en in functie van het totale budget voor zelfgekozen activiteiten. In 2018 was dit totale budget € 112.824,00. Maar wat er in theorie aangevraagd kan worden voor inwoners van alle steden en gemeenten zonder lokaal netwerk is een veelvoud van dat bedrag, namelijk € 305.429,60 (budget waar het Fonds dus niet over beschikt). Bekijk dit bestand voor de optelsom.

In de praktijk geldt dus: wie het eerste een aanvraag indient, heeft de grootste kans om een tussenkomst te krijgen. Geen ideale situatie. Dergelijke scenario’s kunnen binnen een lokaal netwerkverband vermeden worden. Meer weten over lokale netwerken vrijetijdsparticipatie? Lees het hier!  

Home AANVRAGENSTOP zelfgekozen activiteiten