Aanvragenstop zelfgekozen activiteiten

Datum: 01/10/2019

Aanvragenstop zelfgekozen activiteiten
Het is vanaf heden niet meer mogelijk om aanvragen voor zelfgekozen activiteiten in te dienen. Het budget dat hiervoor was voorzien in 2019 (nl. € 50.000) is volledig opgebruikt.

In 2017 werd door de Vlaamse overheid bepaald dat Demos vzw (waar het Fonds Vrijetijdsparticipatie onderdeel van is) de financiële tussenkomsten voor lokale vrijetijdsactiviteiten voor 1 januari 2020 moet afbouwen. De zogenaamde zelfgekozen activiteiten kunnen, doordat ons budget is opgebruikt, niet meer worden aangevraagd.
Met deze maatregel wil de Vlaamse Overheid lokale besturen aanmoedigen om een lokaal

netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (Participatiedecreet Art.12) op te starten. Deze netwerken hebben als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. Voor deze opdracht voorziet de Vlaamse Overheid middelen voor elke gemeente, het zogenaamde ‘trekkingsrecht’.

Praktisch
Aanvragen voor zelfgekozen activiteiten die voor 2 oktober bij het Fonds ingediend zijn worden nog behandeld. Vóór maandag 25 november moet het Fonds de betaalbewijzen voor alle zelfgekozen activiteiten die voor 2 oktober werden goedgekeurd ontvangen hebben. Daarna sluiten wij onze boekhouding af.

Lidorganisaties of lokale besturen kunnen voor meer informatie over de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede of voor ondersteuning bij de opstart terecht bij de stafmedewerkers ‘lokale netwerken’ van Demos vzw.
Contact: lokalenetwerken@demos.be

Home Aanvragenstop zelfgekozen activiteiten